START

Vaccinatie tegen meningokokkeninfecties

  • Bij personen met ongecontroleerd astma of een systemische mastocytose is voorzichtigheid aangewezen. Zij hebben een groter risico op een ernstige allergische reactie en daarom is het aangeraden dat de behandelende arts de afweging maakt of vaccinatie (in het vaccinatiecentrum) veilig kan gebeuren. Als zij gevaccineerd worden, moeten ze 30 minuten na vaccinatie onder medisch toezicht blijven.  
  • Bij personen met epilepsie kan een vaccinatie of koorts na vaccinatie een convulsie uitlokken.  
  • Voor personen met ernstige immuunstoornissen (immuundeficiënties, hematologische aandoeningen, gebruik van immunosuppressiva of cytostatica) of hiv (ongeacht aantal CD4-cellen) zijn op dit moment onvoldoende gegevens bekend over de werkzaamheid en veiligheid van COVID-19-vaccins. De verwachting is dat de mRNA-vaccins bij deze groep patiënten veilig zijn. Het risico van bijwerkingen van vaccinatie weegt bovendien niet op tegen het risico van het doormaken van COVID-19. 
  • Zowel een aangeboren als verworven (door medicatie) verhoogde bloedingsneiging is een relatieve contra-indicatie voor intramusculair vaccineren in verband met een verhoogde kans op spierbloedingen, net zoals voor andere vaccinaties.  
  • Bij lymfoedeem in de arm wordt gevaccineerd in de dominante arm. Als lymfoedeem aanwezig is in beide armen wordt het vaccin toegediend in de anterolaterale spier van de dij.   

Lees meer hier: https://mailchi.mp/e830d14053b2/vaccinatie-tegen-meningokokkeninfecties-advies-blijft-ongewijzigd-635511?e=86a8b1bae3

site door CareCoach