Nieuws en Preventie

Wat nieuws en informatie van onze dokters.

Nieuws

Vaccinatie tegen meningokokkeninfecties

  • Bij personen met ongecontroleerd astma of een systemische mastocytose is voorzichtigheid aangewezen. Zij hebben een groter risico op een ernstige allergische reactie en daarom is het aangeraden dat de behandelende arts de afweging maakt of vaccinatie (in het vaccinatiecentrum) veilig kan gebeuren. Als zij gevaccineerd worden, moeten ze 30 minuten na vaccinatie onder medisch toezicht blijven.  
  • Bij personen met epilepsie kan een vaccinatie of koorts na vaccinatie een convulsie uitlokken.  
  • Voor personen met ernstige immuunstoornissen (immuundeficiënties, hematologische aandoeningen, gebruik van immunosuppressiva of cytostatica) of hiv (ongeacht aantal CD4-cellen) zijn op dit moment onvoldoende gegevens bekend over de werkzaamheid en veiligheid van COVID-19-vaccins. De verwachting is dat de mRNA-vaccins bij deze groep patiënten veilig zijn. Het risico van bijwerkingen van vaccinatie weegt bovendien niet op tegen het risico van het doormaken van COVID-19. 
  • Zowel een aangeboren als verworven (door medicatie) verhoogde bloedingsneiging is een relatieve contra-indicatie voor intramusculair vaccineren in verband met een verhoogde kans op spierbloedingen, net zoals voor andere vaccinaties.  
  • Bij lymfoedeem in de arm wordt gevaccineerd in de dominante arm. Als lymfoedeem aanwezig is in beide armen wordt het vaccin toegediend in de anterolaterale spier van de dij.   

Lees meer hier: https://mailchi.mp/e830d14053b2/vaccinatie-tegen-meningokokkeninfecties-advies-blijft-ongewijzigd-635511?e=86a8b1bae3

Moet ik mij laten testen of niet?

COVID 19: moet ik mij laten testen? Bekijk meer informatie op de volgende site: https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Steekkaart%20COVID%20-%20patient%2015-09-2020.pdf

Wanneer is je kind te ziek om naar de kinderopvang, de kleuter-, de lagere of de secundaire school te gaan?

Bezoek de site van Domus Medica voor enkele tips: https://www.domusmedica.be/actueel/wanneer-je-kind-te-ziek-om-naar-de-kinderopvang-de-kleuter-de-lagere-de-secundaire-school

Verwelkoming Dr. Jens André

Vanaf 7 september verwelkomen we Dr. Jens André als nieuwe collega in onze praktijk.

NAAR HET NIEUWE NORMAAL

!! OPGELET WIJZIGING !!

Tijdens de CORONA-tijden zijn er GEEN VRIJE RAADPLEGINGEN meer !! Er wordt ENKEL gewerkt op AFSPRAAK !!

Vanaf maandag 4 mei starten wij terug onze normale activiteiten, dit echter onder strikte voorwaarden: gelieve hiermee voor uw en onze veiligheid rekening te houden! Indien u koorts heeft, gelieve telefonisch contact op te nemen en niet in de wachtzaal plaats te nemen. (10 vuistregels voor een veilige heropstart)

Het openstellen van de praktijk is NIET bedoeld voor mensen met klachten van Covid 19. Indien u een bovenste luchtweginfectie vertoont (hoesten, neusloop, koorts, keelpijn,..) blijf dan thuis en neem telefonisch contact op met het secretariaat.  

     1. WACHTZAAL

Wij proberen de wachtzaal zo leeg mogelijk te houden: gelieve alleen te komen (kinderen begeleid door één ouder, anderstaligen maximum één tolk) en uw afspraaktijdstip te respecteren : niet te vroeg, niet te laat.

Respecteer de afstandsregel van 1,5 meter indien toch andere wachtenden aanwezig.

Breng een mondmasker of andere mond-neusbedekking mee.

Ontsmet uw handen bij het binnenkomen.

  1. CONSULTATIE

Er zijn enkel afspraken, GEEN VRIJE CONSULTATIES.

De consultaties gebeuren in veilige omstandigheden: wij dragen mondmaskers, een doktersjas, bril en faceshield zo nodig.

Beperk uw consult tot maximaal twee problemen.

  1. ONTHAAL

De receptie werd onlangs opnieuw geopend. Telefonisch zijn wij doorlopend bereikbaar van 8h tot 20h op het nummer 053/831918.

De telefoondruk is enorm hoog : wij vragen nog ééns met aandrang het telefoneren te beperken en uw vragen aan de telefoon zo kort mogelijk te houden. Gelieve afspraken via introlution te maken, ons mailen kan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Na 20u en in het weekend kan u de wachtdienst bereiken op het nummer 1733

Het elektronisch verkrijgen van voorschriften wordt terug afgeschaft. Gelieve een afspraak te maken zodat wij ook uw chronische aandoening grondig kunnen opvolgen.

 

Dank voor uw begrip en medewerking

Het Medisch Huis


Preventie en Informatie

Vaccinaties

We linken u graag de postcast van Nerdland over Vaccinaties: Nerdland Spotify Podcast
Met Lieven Scheire, Jeroen Baert, Hetty Helsmoortel, Isabel Leroux-Roels en Ruben Mersch.

Terugbetaling van diëtetiek voor kinderen met overgewicht of obesitas - RIZIV

Bekijk meer informatie over de terugbetaling van diëtetiek voor kinderen met overgewicht of obesitas op de site van het RIZIV.

Hygiëneadvies coronavirus

PDF met meer informatie in verband met het Coronavirus: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/SiteAssets/Pages/2019-nCoV/Aanbevelingen_patienten_Hygi%C3%ABne_18februari2020_NL.pdf

Consultaties diëtist terugbetaald voor kinderen met obesitas

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block trekt 5 miljoen euro per jaar uit voor de terugbetaling van een bezoek aan de diëtist voor kinderen met overgewicht. Ze zullen twee jaar lang een traject van tien raadplegingen kunnen volgen. Overgewicht en obesitas veroorzaken zal van gezondheidsproblemen, zoals het ontwikkelen van chronische ziekten, spierziekten en bepaalde kankers. In België lijdt een op de vijf 55- tot 74-jarigen aan obesitas. Tussen 2006 en 2014 steeg het aantal kinderen met overgewicht en obesitas van 11% naar 15% bij de jongens en van 8% naar 11% bij de meisjes. Overgewicht op jonge leeftijd is vaak de voorbode van chronische zwaarlijvigheidsproblemen op latere leeftijd, met als gevolg meer risico op hart- en vaatziekten en diabetes. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat ingrijpen in de voeding van kinderen tot aanzienlijk gewichtsverlies leidt en dus tot een vermindering van het risico. Gewichtsproblemen aanpakken bij kinderen is dan ook cruciaal. Kinderen met overgewicht zullen een tweejarig traject kunnen volgen, wat overeenkomt met tien terugbetaalde raadplegingen bij de diëtist van minstens een half uur elk. De pediater of huisarts zal deze sessies kunnen voorschrijven, zij spelen beiden een centrale rol in de opvolging van de patiënten. Minister De Block : "Zo maken we een bezoek aan een diëtist toegankelijker en garanderen we een duurzame behandeling voor de patiënten".

Gezonde voeding, een goed recept voor in je praktijk

Op www.voedingscentrum.nl/huisartsenpraktijk vind je korte en bondige informatie.

site door CareCoach